Az interaktív felületen könnyedén lehet gyakorolni a testrészekkel kapcsolatos szavakat.

Feladatötletek:
Alkossatok állító mondatokat a megadott szavakkal! Alakítsátok tagadóvá a mondatokat!
Alkossatok ellentétmondatokat a minta szerint (У него светлые волосы, а у меня – тёмные.)
Nézzétek meg a videórészletet, majd fogalmazzátok meg a véleményeteket! Haználjátok a 'szerintem', 'véleményem szerint', 'úgy gondolom'... orosz nyelvi megfelelőit!

Módosítás: (2009. december 08. kedd, 16:59)